Bảo hành, đổi trả

Tt c các sản phẩm được bán ra của Công ty, sẽ được bảo hành theo quy định của Hãng và sẽ được đổi trả trong tuần đầu tiên, nếu lỗi đó từ nhà sản xuất