0903.557.222

DỰ ÁN : CẢI TẠO KHU VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CỦA VCCI

 

 

DỰ ÁN : SẮP XẾP KHU VỰC LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VCCI

GÓI THẦU : TƯ VẤN THIẾT KẾ

CHỦ ĐẦU TƯ : PHÒNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VCCI

ĐỊA CHỈ : SỐ 9 ĐÀO  DUY ANH – ĐỐNG ĐA – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NĂM THỰC HIỆN : 2013