0903.557.222

Sửa chữa, bảo dưỡng máy xét nghiệm, máy điện tim, máy phục vụ công tác khám chữa bệnh

Gói thầu                   : Sửa chữa, bảo dưỡng máy xét nghiệm, máy điện tim, máy phục vụ công tác khám chữa bệnh

Chủ đầu tư              : Bệnh viện Công an thành phố  Hà nội cơ sở 2

Thời gian thực hiện : Quý II năm 2020