0903.557.222

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ : ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG NỘI ĐỊA ICD LÀO CAI

 

 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ : ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG NỘI ĐỊA ICD LÀO CAI – KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG PHỐ MỚI – THÀNH PHỐ LÀO CAI

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM : KHU CÔNG NGHIỆP – ĐÔNG PHỐ MỚI – THÀNH PHỐ LÀO CAI – VIỆT NANM

THỰC HIỆN NĂM 2016