0903.557.222

DỰ ÁN : CUNG CẤP HÓA CHẤT SINH PHẨM THƯỜNG NIÊN

Dự án                            : Cung cấp hóa chất sinh phẩm thường niên

Chủ đầu tư                    : BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH  VĨNH PHÚC

Địa chỉ                           : Đường Tôn Thất Tùng – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Năm thực hiện               : 2015-2016.