0903.557.222

DỰ ÁN : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT VÀ XÉT NGHIỆM HIV Ở VIỆT NAM , GIAI ĐOẠN 2011 – 2016

 

 

Dự án                       : Nâng cao chất lượng giám sát và xét nghiệm ở Việt Nam, giai đoạn 2011-2016

Gói thầu                   : Mua 123 danh mục sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao cho công tác xét nghiệm

Chủ đầu tư              : Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương

Địa chỉ                     : Số 1 Yersin – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Thực hiện                : Năm 2014.