0903.557.222

Lập dự án đầu tư xây dựng Đầu tư Xây dựng : Kho ngoại quan và Trung tâm Logistics – Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Công trình : Lập dự án đầu tư xây dựng Đầu tư Xây dựng : Kho ngoại quan và Trung tâm Logistics – Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Thuộc dự án : Đầu tư Xây dựng Kho ngoại quan và Trung tâm Logistics – Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Chủ đầu tư : Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics