0903.557.222

DỰ ÁN : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT VÀ XÉT NGHIỆM HIV Ở VIỆT NAM , GIAI ĐOẠN 2011 – 2016

Dự án                :   Nâng cao chất lượng giám sát và xét nghiệm HIV ở Việt Nam, giai đoạn 2011 – 2016

Tên gói thầu      : Gói thầu 2 Mua 07 danh mục sinh phẩm, hóa chất cho xét nghiệm huyết thanh học HIV.

Thực hiện          : năm 2016.