0903.557.222

DỰ ÁN : CẢI TẠO, SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TRUNG TÂM TIM MẠCH – BỆNH VIỆN E

Dự án : Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tòa nhà Trung tâm tim mạch

Gói thầu : Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tòa nhà Trung tâm tim mạch”

Chủ đầu tư : Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E

Thực hiện năm 2017