0903.557.222

DỰ ÁN : ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA LUY LÂU – HUYỆN THUẬN THÀNH – TỈNH BẮC NINH

 

 

 

Dự án : Đầu tư xây dựng Nhà văn hóa Luy Lâu Huyện Thuận thành – Tỉnh Bắc Ninh

Gói thầu : Thiết kế hoàn thiện nội thất âm thanh ánh sáng khán phòng Luy Lâu

Chủ đầu tư :  UBND Huyện Thuận THành

Doanh nghiệp dự án : Công ty CP Đầu tư và Xây dựng DMC Thuận Thành.

Thực hiện năm 2014.