0903.557.222

DỰ ÁN : HOÀN THIỆN NỘI THẤT VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY HUD

 

 

Dự án : Đầu tư xây dựng tòa nhà HUD Tower

Gói thầu : NT-01 Hoàn thiện nội thất văn phòng Tổng công ty.

Địa điểm : 2.4 N0- Lê Văn Lương – Quận Thanh Xuân – Tp Hà Nội

Chủ đầu tư : Tổng công ty HUD

Nhà thầu chính : CN Miền Bắc – Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và Đô thị – Công ty TNHH

Năm thực hiện : 2016