0903.557.222

DỰ ÁN : CẢI TẠO, SỬA CHỮA TÒA NHÀ TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

DỰ ÁN : CẢI TẠO, SỬA CHỮA TÒA NHÀ TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

CHỦ ĐẦU TƯ : TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – THUỘC SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG HN

NĂM THỰC HIỆN 2017